Naše klientka, paní profesorka oslavila své sté první narozeniny!

Milá paní profesorko, přejeme Vám k Vašemu požehnanému věku hlavně zdraví a pozitivní myšlení, které máte. Jsme moc rádi, že zrovna náš kolektiv Vám dělá společnost, a že vy nám stále předáváte tolik energie. Vše nejlepší <3


Naše Velikonoce 2020


Nezahálíme! Cvičili jsme, dokud jsme se mohli scházet ve skupinkách Nyní cvičení probíhá individuálně na pokojích.

Chvíle, kdy k nám ještě mohli přijít pejsci, jsme se velmi užívali :) už se těšíme, až k nám zase zavítají

Poděkování našim dárcům


Vážení přátelé,
je tu opět čas adventu, čas předvánoční, čas sbližování lidských duší a čas rozjímaní...
Tento vánoční čas, který je plný společného rozjímání, pečení vánočního cukroví, zdobení vánočních stromečků máme moc rádi, a proto i my se moc těšíme, že můžeme zítra našim klientům udělat krásný den plný vánoční pohody. Jako každý rok zveme i rodinné příslušníky na společný oběd s našimi klienty. Velice nás těší, že se tato tradice zachovala i přesto, že nás v roce 2019 potkalo dost zásadních změn. Celé vedení našeho Domova se obměnilo. Tímto bychom rádi poděkovali panu Jiřímu Duškovi, který celé ty roky vedl svědomitě a ke spokojenosti klientů náš Domov. Budeme se snažit, aby i další roky byli plné spokojenosti a štěstí. To by nešlo bez našich skvělých zaměstnanců, kterým tímto moc děkuji za jejich práci a pozitivní přístup k našim klientům. Nemalý dík patří i majitelům budovy Pixabelly Bassova s.r.o.
Tímto bych ráda popřála všem zaměstnancům, kolegům, klientům i rodinným příslušníkům krásné a pokojné Vánoce a vydařený start do nového roku 2020.
Za celý tým DS Vysočany s.r.o.
Mgr. Lucie Větrovská
ředitelka Domova

Ježíškova vnoučata 2019

Předávání prvních dárků

Poradna nadace Život s demencí: Linka pomoci na čísle 725 444 200 už pomohla stovkám rodin

27.05.2016

V časopise Moravský senior, který vychází po celém Olomoucku, publikuje svou Poradnu odteď pravidelně každý měsíc nadace Život s demencí. Věděli jste o její existenci? Připravili jsme další díl, který se věnuje činnosti nadace a zejména provozu její nepřetržité poradenské linky, také pro Vás...

Vážení čtenáři,

v České republice je podle statistik aktuálně diagnostikováno zhruba 153 tisíc lidí s Alzheimerovou chorobou. Do roku 2050 jich ale podle odhadů má být až trojnásobek, tedy téměř půl milionu. Vzhledem k počtu obyvatel České republiky je to vysoce alarmující číslo. Týká se i Vás nebo Vašich blízkých tento problém?

Obrátit o cennou radu se nyní můžete na nadaci Život s demencí, která provozuje nepřetržitou poradenskou linku, nedávno spustila své nové webové stránky www.zivotsdemenci.cz ,komunikuje na sociální síti facebook a má celostátní působnost.

 

Co je posláním nadace Život s demencí, kde jste přijala členství ve správní radě?

Hlavní náplní její činnosti je osvěta Alzheimerovy choroby u laické i odborné veřejnosti, propagační, přednášková a edukační činnost s cílem včasného záchytu nemocných a zejména provoz nepřetržité poradenské linky na telefonním čísle 725 444 200 s akcentem na regionálně zaměřené sociální poradenství v této oblasti. Je to velmi potřebná věc, lidem u nás totiž chybí základní informace. My jsme schopni jim je poskytnout na jednom místě v komplexním balíčku.

Na lince pracujete Vy jako odborník na péči o lidi s demencí. Volajícím poskytuje praktické rady, ke kterým se jinak těžko dostávají. S čím se na Vás lidé mohou obrátit?

Linka poskytuje základní informace o Alzheimerově chorobě těm, kteří její příznaky pozorují na sobě či na lidech ve svém okolí. Zajišťuje podporu pečujících rodin či velmi žádané sociální poradenství, a to například v oblasti příspěvků od státu, na něž má dotyčný nárok. V neposlední řadě pomáhá najít odpovídající sociální službu, terénní nebo pobytovou, a to přímo v regionu tazatele.

To znamená, že např. lidem z Olomoucka přímo doporučíte zařízení, které mu může být vzhledem k jeho zdravotnímu stavu co nejprospěšnější?

Ano. Vycházím ze svých osobních zkušeností, znalostí zařízení z certifikací, školení, či je navštěvuji jako externí spolupracovnice ombudsmana. Nadace spolupracuje s odborníky z renomovaného AD centra Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech u Prahy a díky tomu disponuji velmi cennou databází psychiatrů, neurologů a odborných pracovišť po celé ČR. Tam prostřednictvím poradenské linky odesílám klienty na tzv. prvovyšetření, a to velmi operativně dle bydliště tazatele ve všech regionech České republiky, tedy i na Olomoucku.

Kolik lidí denně volá na linku?

Tím, jak se nadace postupně dostává do povědomí, je jich čím dál více. Za dobu její existence jsem již poradila stovkám rodin klientů. Zpočátku volali třeba dva lidé týdně, nyní je to i deset denně, přičemž průměrný hovor trvá cca 15 minut. Výjimkou ovšem nejsou ani hodinové hovory. Linka není zpoplatněna ze strany nadace, platíte pouze minutový tarif do O2, jak jej má nastavený váš operátor.

Jak by se daly hovory rozčlenit podle typu dotazu?

Volající tvoří zhruba tři základní skupiny. Jsou to v první řadě lidé, kteří pozorují příznaky počínající Alzheimerovy choroby přímo u sebe či svých blízkých – jsou bezprostředně odesíláni k prvotnímu vyšetření k psychologům či neurologům, je jim často i zprostředkován kontakt přímo s odborníkem. Potom volají ti, kteří již o člověka s demencí pečují v domácím prostředí a potřebují kontaktovat na odborné pracoviště či terénní službu ve svém regionu. Další velkou skupinou jsou akutní události, kdy si pečující v domácím prostředí neví rady se zvládnutím krizové situace, např. s akutní agresí člověka s demencí.

Nadace ovšem neposkytuje pouze erudované poradenství na lince, ale soustředí se i na přednášky po celé republice…

K významným úkolům nadace patří také osvětová, přednášková a propagační činnost. V jejím rámci jsme již uspořádali počáteční sérii unikátních přednáškových bloků na téma demence v Čechách i na Moravě, se kterými budeme pokračovat. Zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti totiž umožní zcela unikátní pohled na to, jak pečovat o člověka s demencí nejen ve zdravotnických či sociálních zařízeních, ale i v domácím prostředí a jak porozumět chování i potřebám těchto lidí. Podařilo se nám získat ke spolupráci paní Ninu Baláčkovou – předsedkyni Evropské pracovní skupiny lidí s demencí, která o této nemoci aktivně přednáší u nás i v Evropě.  Alzheimerovou chorobou onemocněla po čtyřicítce a může tak předávat své cenné praktické zkušenosti z každodenního života s touto nemocí.

Se kterými dalšími odborníky spolupracujete?

Zmínila jsem již Národní ústav duševního zdraví prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych., kde spolupracujeme konkrétně s AD centrem. To je reprezentované lékařem a výzkumným pracovníkem v oblasti Alzheimerovy choroby doc. Alešem Bartošem, který je garantem nadace. A nedávno jsme ke spolupráci získali i MUDr. Olgu Hromkovou, gerontopsychiatra a členku prestižního týmu Mezinárodního centra klinického výzkumu, tzv. ICRC při Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně.

Jaké jsou plány nadace na příští měsíce?

Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví pokračujeme v projektu RESPA, což je dlouhodobé testování paměti u vybraného vzorku populace, jehož výsledky přispějí k výzkumu Alzheimerovy nemoci, její diagnostice, prevenci a léčbě. A v těchto dnech již také začínáme intenzivně pracovat na organizaci Galavečera nadace Život s demencí, který se uskuteční 4. října v pražské Lucerně jako poděkování pracovníkům v sociálních službách. A plánujeme i přednášky ve Zlíně, a to jak v domově pro seniory, tak i na vysoké škole.

 

Kdo je Pavla Hýblová?

Uznávaná odbornice na péči o klienty s Alzheimerovou chorobou a jejich důstojné dožití je členkou správní rady nadace Život s demencí, jejíž hlavní náplní je osvěta v oblasti Alzheimerovy choroby, přednášková činnost pro laickou i odbornou veřejnost či provoz nepřetržité poradenské linky. Je jednou ze zakladatelek České alzheimerovské společnosti a externí spolupracovnicí ombudsmana České republiky. V  současné době se pod hlavičkou Institutu vzdělávání věnuje naplno lektoringu v oblasti zdravotnických a sociálních služeb a je rovněž vyhledávanou nezávislou externí konzultantkou sociálních služeb. V minulosti založila oddělení certifikované systémem Vážka v diakonii ČCE v Krabčicích, později pracovala jako ředitelka Centra seniorů Mělník, je spolupracovnicí sítě Domovů seniorů Anavita, které se specializují na Alzheimerovu chorobu.

 

Potřebujete poradit? Volejte 725 444 200

www.zivotsdemenci.cz

<- zpět

Podívejte se na video o Alzheimerově chorobě

Přehrát video

Pro koho jsou naše služby určeny

  • Osoby, které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují nepřetržitou komplexní péči.
  • Osoby trpící běžnými onemocněními vyššího věku.
  • Osoby trpící demencí.                                         
  • Osoby, které se cítí osamoceny a izolovány od okolního světa.

Získat více informací