Ceník

Ceník

Strava a ubytování v domově pro seniory jsou hrazeny ze starobního  důchodu klienta a dle zákona o sociálních službách může domov požadovat částku 380 Kč na den. Lidem, kteří potřebují péči druhé osoby, přiznává stát sociální dávku - příspěvek na péči. Výše příspěvku záleží na stupni závislosti, neboli míře potřeby pomoci druhé osoby a pohybuje se mezi 880,- až 13200,- Kč měsíčně. Tuto částku dostává ze zákona přímo Domov seniorů Vysočany s.r.o.

Základem kvalitní péče poskytované v našem domově je diferencovaný a individuální přístup ke klientům, postavený na dlouhodobě a pravidelně poskytovaných službách. Jde především o to, abychom zajistili dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, kteří mohou každému klientovi věnovat dostatek času tak, abychom respektovali jeho individuální přání a potřeby.

Ceník nadstandardních a fakultativních služeb je k dispozici u sociální pracovnice zařízení. 

Copyright © 2010-2020 - IamWRS vyroba-www.cz

×