O nás

Hledáte poskytovatele ošetřovatelské péče pro své blízké?

Poskytujeme komplexní ošetřovatelskou péči na velmi vysoké úrovni včetně ubytování, stravování a aktivizačních činností v úplně  novém moderním zařízení.

Kdo jsme

Domov pro seniory ve Vysočanech je soukromým pobytovým sociálním zařízením, jehož provozovatelem je společnost DOMOV SENIORŮ VYSOČANY, s. r. o. 

Jaké služby poskytujeme

Moderní objekt s celkovou kapacitou 117 lůžek jsme otevřeli 30. ledna 2012. Bezbariérové zařízení zajišťuje komplexní pobytové sociální služby pro seniory se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Díky geriatrické erudici našeho lékaře a ošetřovatelského personálu jsme schopni poskytnout kvalifikovanou péči osobám trpícím demencí. Jsme připraveni postarat se o klienty ve všech stadiích demence, a přistupovat k nim diferencovaně a individuálně. Jsme si vědomi, že základem péče je podpora a rozvoj těch schopností klienta, které jsou klíčové pro jeho soběstačnost a sebeobsluhu. Snažíme se o udržení co nejvyšší možné míry nezávislosti s adekvátní asistencí ošetřovatelského personálu. V mírnějších stadiích onemocnění se snažíme o smysluplnou řízenou aktivizaci nemocných, avšak bez přetěžování či nucení k činnostem. Dbáme také na udržení osobní integrity a lidské důstojnosti i v pokročilých stadiích onemocnění. Rozvíjíme komunikaci s nemocnými, pomocí verbálních i nonverbálních metod, nasloucháme a sdílíme. Snažíme se posilovat orientaci klientů v prostředí a jejich ukotvení v realitě.

Ve své práci se opíráme o doporučené postupy České Alzheimerovské společnosti a České gerontologické a geriatrické společnosti. 

Čím se lišíme od ostatních podobných zařízení

Náš domov byl projektován tak, abychom mohli co nejvíce zpříjemnit pobyt našich klientů a nabídnout jim maximálním šíři poskytovaných služeb. Domov splňuje nejmodernější kritéria kladená na obdobná zařízení v Evropské unii od nadstandardního vybavení pokojů až po kvalitní zdravotní a rehabilitační služby. Důraz klademe především na pohodlí a spokojenost klientů. 

Náš tým

Jiří Dušek
ředitel

Jiří Dušek má dlouholeté manažerské zkušenosti. Vlastní zkušenost s dostupností sociálních služeb ho dovedla k rozhodnutí vybudovat domov pro seniory, který by poskytoval služby podle jeho představ v důstojném prostředí s využitím všech současných geriatrických odborných znalostí. Je Manažerem sociálních služeb 2013 a finalistou Manažera roku 2013.

 

Bc. Lucie Trnková
asistentka ředitele pro DS Vysočany

Lucie vystudovala Střední pedagogickou školu v Litoměřicích a poté UJEP, obor sociálně pedagogická asistence. Pracovní kariéru odstartovala jako vychovatelka v Dětském domově v Litoměřicích, kde také samostatně vedla projekt, zaměřený na získání prostředků na zřízení startovacího bytu pro tamní děti. Pozice asistentky ve Vysočanech jí umožnila poznat nejen nové věci, ale především lidi. Nesmírně ráda komunikuje, a to i s tamními klienty, na kterých obdivuje především jejich empatii a optimismus.

trnkova@dsvysocany.cz
tel. +420 775 560 565

 

MUDr. Marcela Malcová
gerontolog, garant zdravotní péče

zdravotni@dsvysocany.cz

 

Mgr. Marie Žáčková 

vedoucí zdravotní péče

zdravotni@dsvysocany.cz
tel. +420 775 565 543

 

 

 

Zuzana Šingelová
sociální pracovnice

Zuzana pochází ze Slezska, kde vystudovala střední zdravotnickou školu obor Sociální péče. Již od studií tíhla k práci se seniory. Po dokončení studia pracovala několik let v domově pro seniory jako pečovatelka. Nyní je studentkou posledního ročníku Vysoké školy sv. Alžběty, oboru Sociální práce. Slezsko vyměnila za Prahu a začala kariéru v Domově pro seniory Vysočany, kde pracuje jako sociální pracovnice.

Práci se seniory má velmi ráda, stále se od nich něco učí, komunikuje a dozvídá se různé životní příběhy, za které si zaslouží v našem domově žít krásným životem.

socialni@dsvysocany.cz
tel. +420 775 065 565

 

Mgr. Lucie Větrovská
zástupce ředitele

Již od studia na střední zdravotnické škole inklinovala Lucie ke své nynější cílové skupině - seniorům. Vystudovala proto obor Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory na Jihočeské univerzitě. Již během studia vykonávala praxi v různých zařízeních, a to jak pro osoby s chronickým duševním onemocněním, tak pro seniory.

vetrovska@dsvysocany.cz
tel. +420 775 560 160

 

Kontakt na tým aktivizačních pracovnic:

aktivizacni@dsvysocany.cz
tel. +420 727 874 244

 

Kontaktní formulář

CAPTCHA image for SPAM prevention
Pokud obrázek nemůžete přečíst, klikněte zde.

Kontaktní informace

Kontaktujte nás

Podívejte se na video o Alzheimerově chorobě

Přehrát video

Pro koho jsou naše služby určeny

  • Osoby, které pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují nepřetržitou komplexní péči.
  • Osoby trpící běžnými onemocněními vyššího věku.
  • Osoby trpící demencí.                                         
  • Osoby, které se cítí osamoceny a izolovány od okolního světa.

Získat více informací

Aktuality

Děkujeme paní Janě Bobošíkové za velmi milou návštěvu v Domově seniorů a za dárečky pro naše...

Zobrazit více

Krásné prožití Velikonočních svátků

Zobrazit více

Zrušení zákazu návštěv. Od dnešního dne pondělí 18.3.2019 je zrušen zákaz návštěv.

Zobrazit více

Vzhledem k narůstajícímu výskytu respiračních i střevních (virových/bakteriálních) onemocnění, Vás žádáme o...

Zobrazit více

Seznam aktualit