NÁVŠTĚVY A VYCHÁZKY V DS VYSOČANY

Domov seniorů Praha VysočanyČlánkyAktuality › NÁVŠTĚVY A VYCHÁZKY V DS VYSOČANY

Dobrý den vážení, vzhledem k usnesení Vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 297 o přijetí krizového opatření jsou návštěvy v Domově seniorů opět možné od 1. 4. 2021 za podmínek:

návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, kteréabsolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě  dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

nebov době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek

může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které se musí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele;

Režimová opatření Domova seniorů Vysočany s.r.o.

návštěvní doba max 60 minutmax 2 osoby na návštěvu

pro mobilní klienty návštěva na klubovně či zahradě + respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu – po celou dobu návštěvy na nose i ústech

pro imobilní klienty na pokoji – rozhoduje praktická lékařka Mudr. Malcová Marcela ve spolupráci s vedoucí zdravotního úseku + respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu + štít – po celou dobu návštěvy nose i ústech

rezervační systém od 14.00 hod do 17.00 hod – formou SMS zprávy na číslo 775 065 565 – návštěva je možná vždy pouze v celou hodinu

do SMS rovnou uvést: Jméno klienta a Vaše jméno, datum a čas návštěvy a zda se podrobíte testu, zda máte svůj test, prošli jste si Covidem-19 v posledních 90dnech či jste byli očkováni a od 2. dávky očkováni uplynulo 14 dní

Na každou návštěvu musíte vždy přinést buď, potvrzení o prodělání onemocnění Covid-19 v posledních 90ti dnech, potvrzení o neg. Výsledku nebo certifikát očkováni.

Návštěva, která bude testována bude moct přijít na návštěvu ještě druhý den, nebo až poté den šestý, kdy se nechá testovat znovu – pokud byste chtěli přijít v tomto mezičase – musíte si zařídit test vlastní

zákaz vstupu osobám s příznaky virového onemocněnípři vstupu do Domova

měření tělesné teploty a vyplnění dotazníku a čestného prohlášení

Po celou dobu návštěvy zákaz konzumace jídla a pití

Vlastní domácí antigenní test nebude akceptován  

Dle usnesení vlády č. 296 se vycházky klientů umožňují při splnění těchto podmínek:

Od 1. 4. 2021 jsou povolené i vycházky pro očkované klienty u kterých uběhlo od 2. dávky  14 dní a nemusí poté do povinné karantény, uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu

Pro neočkované bohužel nelze, nejsme schopni zajistit následnou izolaci.

 Děkujeme za pochopení

Tým Domov Seniorů Vysočany s.r.o.  

15. 04. 2021

TOP
×