Domov seniorů Vysočany, s.r.o. je soukromé zařízení. 

Ubytování a strava:
Ubytování a strava jsou hrazeny ze starobního důchodu klienta a dle zákona o sociálních službách domov požaduje částku 560 Kč na den.

Návazná péče o zdraví:
Našim klientům poskytujeme profesionální péči, jejíž součástí jsou i návazné zdravotní služby, které jsou dostupné 24 hodin denně a jsou zaměřené na individuální potřeby každého seniora. Cena návazných zdravotních služeb se stanovuje individuálně a její výši Vám sdělí naše sociální pracovnice na telefonním čísle 601 526 025, nebo 775 065 565, případně nám napište e-mail na: zadosti@dsvysocany.cz

Příspěvek na péči:
Jedná se o sociální dávku, jejíž výše je podmíněna mírou závislosti klienta na péči druhé osoby. Příspěvek náleží dle zákona o sociálních službách přímo poskytovateli sociální péče. Tento příspěvek je určen na zajištění 24-hodinové sociální péče a nelze z něj hradit žádné další náklady spojené s pobytem v domově.

Dary:
Pro udržení nadstandardní kvality poskytovaných služeb, vítáme každou pomoc ze strany klientů, nebo jeho rodiny.

04. 02. 2020

TOP
×