Návštěvy

Vážení rodinní příslušníci a přátelé našich klientů,

velice rádi bychom Vás informovali o nových skutečnostech ohledně návštěv.

Vzhledem ke zmírňujícím se opatřením, můžeme konečně přivítat návštěvy a umožnit tak setkání s Vašimi blízkými v našem Domově.

Z důvodu ochrany klientů, která je pro nás na prvním místě, si Vás dovolujeme požádat o dodržení následujících opatření.

1)             Termín a čas návštěvy je nutno dohodnout přes rezervační systém, v případě zájmu zašlete SMS zprávu na číslo 775 065 565. SMS musí obsahovat: Jméno klienta, počet osob, datum a čas návštěvy. Platnost návštěvy bude až tehdy, až Vám přijde potvrzovací SMS.

2)             Maximální počet na jednou u jednoho klienta jsou 2 osoby.

3)             Návštěvní hodiny budou každý den od 8.00-11.00 a 13.00 -17.00 (tzn. Poslední návštěva přijata v 17.00 a odchod 18.00)

4)             Na návštěvu budou moci přijít do našeho Domova ty návštěvy, které se při příchodu podrobí antigennímu testu na Covid-19 (provede pověřený zaměstnanec Domova). Testovat při vstupu Vás nemusíme, pokud doložíte negativní výsledek PCR testu (ne starší 48hodin) nebo doklad o prodělaném onemocnění covid-19 v posledních 90 dnech.

5)             Testovat se bude vždy v celou hodinu v mezidveří u recepce.

6)             Návštěvy jsou časově omezeny, a to na jednu hodinu od podrobení se testu (vždy od celé do celé-> prosíme o opuštění budovy 5 minut před celou hodinou, aby nedocházelo ke shromažďování osob u vstupu Domova).

7)             Návštěvy budou probíhat na klubovně v přízemí. Pouze v nejnutnějších případech budou probíhat návštěvy na pokoji klientů, po schválení vedením Domova.

8)             V průběhu celé návštěvy musíte mít POUZE respirátor FFP2/KN95 bez výdechového ventilu a při příchodu si vydezinfikovat ruce.  

Věříme, že to spolu všichni zvládneme !

Těšíme se na Vás!

Tým Domova seniorů Vysočany, s.r.o.

07. 12. 2020

Návštěvy
TOP
×