Svatá zpověď

Jednou z našich pravidelných aktivit v Domově je i návštěva pana kněze. Spirituální péče zahrnuje, jak individuální rozhovory, tak skupinová setkání s duchovním. Kněz řeší s klienty různé životní otázky, nabízí společené motlidby, četbu duchovní literatury, bohoslužby a svátosti. Děkujeme za pravidelné návštěvy a za duchovní péči o naše klienty. 

17. 10. 2023

TOP
×