Změna návštěv od 15.6.2021

Domov seniorů Praha VysočanyČlánkyAktuality › Změna návštěv od 15.6.2021

S platností od 15.6. 2021 dochází ke zrušení testování v Domově Seniorů Vysočany a povinnosti objednávání na návštěvy ke klientům Domova.

Prodlužuje se doba návštěv, návštěvy mohou probíhat denně 9.00 - 19.00 hod.  

Při příchodu do DS je nutné návštěvu nahlásit na recepci, recepční zaznamená jméno a příjmení, kontakt a jméno klienta, kterého si přejete navštívit a vyplnit potřebné čestné prohlášení.

NÁVŠTĚVA JE UMOŽNĚNA POKUD OSOBA NAVŠTĚVUJÍCÍ KLIENTA PROKÁŽE, ŽE SPLŇUJE NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:

-osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

-osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad

-osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka

-osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo

-osoba, která doloží, že prodělala onemocnění COVID – 19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní

-osoba na místě podstoupí samotest, který si sama přinese (preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem),  

(tyto testy Domov neposkytuje, testuje se najednou max 2 rodiny v mezidveří na recepci)

-osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví1 k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

-osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Po celou dobu návštěvy je návštěvník povinen používat osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, dodržovat platná proti epidemiologická opatření.

S ohledem na všechny klienty Domova PROSÍME příbuzné a známé, kteří zvažují návštěvu klientů, aby v případě, že by měli teplotu nad 37,0 °C nebo respirační onemocnění (rýmu, kašel, dušnost, malátnost) či jiný projev chřipky, aby návštěvu odložili! Chráníte tím především své blízké.

DĚKUJEME!!!

NEJSOU POVOLENY NÁVŠTĚVY U KLIENTŮ V KARANTÉNĚ A IZOLACI.

14. 06. 2021

TOP
×